arild vange: lyriker
forfatter
artist
oversetter
hjem
lenker
aktuelt
Hvilke bøker fra vår egen tid kommer til å overleve i framtida? Hvem blir fortsatt lest i 2111? I denne enquete-serien gir Bergen Off. Bibliotek ulike kulturpersonligheter anledning til å teste sine egne spådomsevner. Mer om dette på: Hundreårsperspektivet
Mai 2011
Juleoperaen er et samarbeid mellom Ny Musikk Trondheim, Trondheim sinfonietta og Alpaca trio. Tre anerkjente komponister og tekstforfattere, alle med tilhørighet til Trondheim og Trøndelag, har parvis jobbet fram hver sin del av en rykende fersk minisamtidsopera i tre akter.

Komponister: Maja S. K. Ratkje, Trygve Brøske og Lasse Marhaug  
Regi: Lisa Charlotte Baoudouin Lie
Tekstforfattere: Arild Vange, Tale Næss og Tom Løberg
Sangsolister: Anne-Lise Berntsen og Andreas Elvenes
Skuespiller: Trond Peter Stamsø Munch
17. desember 2011
Symposium for desember byr på scenekunstinnslag av helt ulike former, og vi tar hele huset i bruk. Det blir lyrikk-impro-med-trommer ved Arild Vange og Kyrre Laastad, et kort musikkfaglig fremlegg om improvisasjonsmusikk ved Michael Duch, performance ved Vibeke Harper, intimkonsert ved Kjersti Kveli, dans/performance ved Ivar Furre Aam og minikonserter med Svartlamon Hardkor og Askepop.
6. desember 2011
Ikke overse oversetteren. Arrangementer på NTNU og Kafe Antikvariatet:
Christophe Tarkos, Jacques Roubaud og Thomas Kling er fornyere av fransk og tyskspråklig samtidspoesi. Ikke overse oversetterne av disse poetene. Før du vet ordet av det, har de fornyet norsk poesi. Cathrine Strøm, Gunnhild Øyehaug, Thomas Lundbo og Arild Vange forteller, diskuterer og leser fra sine gjendiktninger.
November 2011
Oslo poesifestival 2011: Arild Vange, Anja Utler (Tyskand) og Anna Kleiva leser.
November 2011
13.01.2012
Das Institut für Nordische Philologie der Ludwig-Maximilians-Universität Universität München
Vi får besøk av den norske lyrikeren / oversetteren ARILD VANGE, fredag den 13. (ja!)nuar, rom 304, 12.30. Alle er hjertelig velkomne!
Arild Vange vil snakke om sin egen forfatter- og oversettervirksomhet, om situasjonen for/i/innen/innenfor norsk lyrikk akkurat nå – og dessuten kommentere oversettelsene til de studentene som har ofret (deler av) juleferien for å oversette (deler av) hans dikt (IS:PARADIS)!

12.01.2012
Goethe Universität Frankfurt am Main Institut für Skandinavistik
Gastvortrag: Der norwegische Autor und Übersetzer Arild Vange liest aus seinem Werk.

11.01.2012
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Institut für Skandinavistik, Frisistik und allgemeine Sprachwissenschaft
Gastvortrag: Arild Vange
Am Mittwoch, den 11. Januar 2012, 18:00 - 20:00 Uhr, liest der bekannte norwegische Lyriker Arild Vange am Institut für Skandinavistik, Frisistik und Allgemeine Sprachwissenschaft der Universität Kiel, Leibnizstraße 8, Raum 225/228, aus seinen beiden neuesten Gedichtsammlungen "annerledes enn" ("anders als") und "Fjordarbeid" ("Fjordarbeit"). Die Lesung ist auf Deutsch und auf Norwegisch. Dabei wird Arild Vange auch seine eigene Poetik und seine Sicht der norwegischen Gegenwartslyrik erläutern. Alle Interessenten sind zu dieser Veranstaltung herzlich eingeladen!

Januar 2012
Februar 2012
Februar 2012
Prosopopeia 1-2 2012:

SVARENE
Peter Waterhouse
til norsk ved og kommentert
av Arild Vange

ALLTID EN ANNEN  
Arild Vange
dikt
Neil Davidson & Arild Vange: This text is a transcription of a conversation between Arild Vange, a Norwegian poet and translator and Neil Davidson, a guitar player and composer. Arild’s work is concerned with finding ways of incorporating listening into the formal process of making his poems and associated texts. Neil composes pieces that have little content but lots of form. He also improvises and writes. Their mutual interest in improvisation coincided with reading Emmanuel Levina’s books about the ethics of the encounter with the other. The conversation took place in Arild’s house in Trondheim.

This pamphlet has been published as part of the exhibition Thinking Ourselves in Existence, curated by Psykick Dancehall and Jon Marshall, at CCA, Glasgow, February 2012. Publisher: CCA/Psykick Dancehall
Neil Davidson & Arild Vange: This text is a transcription of a conversation between Arild Vange, a Norwegian poet and translator and Neil Davidson, a guitar player and composer. Arild’s work is concerned with finding ways of incorporating listening into the formal process of making his poems and associated texts. Neil composes pieces that have little content but lots of form. He also improvises and writes. Their mutual interest in improvisation coincided with reading Emmanuel Levina’s books about the ethics of the encounter with the other. The conversation took place in Arild’s house in Trondheim.

This pamphlet has been published as part of the exhibition Thinking Ourselves in Existence, curated by Psykick Dancehall and Jon Marshall, at CCA, Glasgow, February 2012. Publisher: CCA/Psykick Dancehall
DIKTAFON
T H O M A S    K L I N G   ( 1 9 5 7 – 2 0 0 5 )
F L Y D A T A A N A L Y S E

P o e t i s k   g r a v e a r b e i d   i  e g e n   l u n g e k r e f t.
T y s k   k u l t f o r f a t t e r  f o r  f ø r s t e  g a n g  p å  n o r s k.
S p r å k e t   h a n s  e r  f u l l t  a v  a l s k e n s  r e f e r a n s e r.
H e l t  u s e n t i m e n t a l t,  m e n  s k j æ r e r  a v  s m e r t e    
o g  l i k e v e l  f o r t r ø s t n i n g f u l l t.  

G j e n d i k t e r   A r i l d  V a n g e  h a r   m å t t e t  b r u k e   a l t
h a n   h a r  a v o r d f o r s t å e l s e  o g   a k u s t i s k   g e h ø r  
f o r  å  f å   d i s s e d i k t e n e  s a t t   o v e r   t i l   n o r s k.  
D   i   k   t   a   f   o   n    l o v e r  a t    d e    f u n k e r.
P r o g r a m l e d e r   i   D i k t a f o n  e r   An n e l i t a   M e i n i c h
Neil Davidson & Arild Vange: This text is a transcription of a conversation between Arild Vange, a Norwegian poet and translator and Neil Davidson, a guitar player and composer. Arild’s work is concerned with finding ways of incorporating listening into the formal process of making his poems and associated texts. Neil composes pieces that have little content but lots of form. He also improvises and writes. Their mutual interest in improvisation coincided with reading Emmanuel Levina’s books about the ethics of the encounter with the other. The conversation took place in Arild’s house in Trondheim.

This pamphlet has been published as part of the exhibition Thinking Ourselves in Existence, curated by Psykick Dancehall and Jon Marshall, at CCA, Glasgow, February 2012. Publisher: CCA/Psykick Dancehall
Mai 2012
Juni 2012
Juni 2012
Johannes Bobrowski - The Baltic Sea Library Project

Arild Vanges translations of:

Barndom (Translation of "Kindheit" from German)
Beretning (Translation of "Bericht" from German)
Landsbyen Tolmingkehmen (Translation of "Das Dorf Tolmningkehmen from German)
Til Ulla Winblad (Translation of "An Ulla Winblad" from German)

(more Bobrowski-poems translated by Arild Vange in: Bokvennen Litterært Magasin, Oslo 1-2011)
© Roger Melis
Mai 2012
Erscheinung des Lyrikbandes "anders als" von Arild Vange

Der von der österreichischen Autorin Bernadette Schiefer, 32, gegründete Verlag „Edition Yara“ gibt die Erscheinung des Lyrikbandes „anders als“ des norwegischen Autors Arild Vange bekannt.

Der 1955 in Bergen geborene Autor zeichnet sich sowohl als Lyriker als auch als Übersetzer hochrangiger deutscher Literatur ins Norwegische aus. Unter anderem übersetzte er Franz Kafka, Thomas Kling, Brigitte Oleschinski, Yoko Tawada, Georg Trakl, Anja Utler und Peter Waterhouse. Andrea Dobrowolski, die selbst auch Lyrikerin ist, übertrug die Gedichte wundervoll ins Deutsche.

Die Zeichnungen zu den Texten stammen vom österreichischen Druck- und Grafikkünstler Josef Fürpaß, der sich auch für Layout und Druckgestaltung verantwortlich zeigte. Das Buch „Anders als“ („Annerledes en“) erschien im Jahre 2010 im Aschehoug Verlag, Oslo. Die Übersetzung wurde gefördert von NORLA (Norwegian Literature Abroad).

Das Buch wurde in der Druckerei Janetschek ressourcenschonend mit Ökostrom gedruckt. Der Verlag bleibt auch seiner sozialen Linie treu und stellt einen Teil der Einnahmen unterernährten Babys und Kindern in einem von Franziskanern geführtem Krankenhaus in Antigua, Guatemala, zur Verfügung.  

Rezensionsexemplare, Kontakt und Information:  
Mag. Bernadette Schiefer, mobil 0650/ 4205116
www.edition-yara.at; office@edition-yara.at
Foto: Christof Josef Heinz
Litterær hagefest Adrianstua 25. august 2012
Årets hagegjest Anja Utler i samtale med Arild Vange. Tyske Anja Utlers diktbok
brinnen kommer på Samlaget i høst gjendikta av Arild Vange.
Tolk: Annette Homlong Storeide, førsteamanuensis i tysk kultur ved NTNU.
Litterær hagefest Adrianstua 25. august 2012
Konferansierar og vertskap
Adrianstuebeboerne Suzanne Bordemann og Arild Vange.
Foto fra Hagefesten 2011
Undulator (latin undulatus, fra undula (liten blølge), diminutiv av unda (bølge) er en lett redigert versjon av en bok som opprinnelig ble produsert som en del av den kunstneriske utsmykkingen av Time bibliotek og Nasjonalt Garborgsenter i Bryne, utført av Per Formo i 2011 - 2012. Boken har blitt til gjennom et nært samarbeid mellom Per Formo og Arild Vange. Bildene er digitale tegninger som har oppstått fra den samme geometriske konstruksjonen som er benyttet i hele utsmykkingen. Tekstene er skrevet spesielt til denne boken.  Den er printet av Fagtrykk Trondheim AS, på 140 g Multioffset papir. Bokdesign: Per Formo. For bestilling: http://www.audiatur.no/bokhandel/bok/38392 Boken er også til salgs på Tronsmo, Oslo, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim og Babel, Trondheim. Kan også bestilles direkte fra arildvange@gmail.com eller performo@loqal.no. for NOK 280 inkl. porto.
Rezension Stuttgarter Zeitung
Freitag 14. September 2012

von Nico Bleutge

Wie es wohl sein muss, mit Wellen zu erwachen, „every day with new waves“? Vielleicht fühlt man einfach die Wärme fluten oder erfreut sich an einem „präzisen wasser“. Der norwegische Dichter Arild Vange feiert in seinen Gedichten ein „möglichkeitsfest“. Süchtig nach dem Absichtslosen will er sich einrichten „in einem anderen satzbaustil“, jenseits des Logischen – ja, mehr noch: über die Logik hinaus. In mäandernden Versschleifen durchquert er Sagweisen und Klänge, taucht ein in Traum und Erinnerungswelten, wo sich
Bedeutungen wie kleine Inseln finden und wieder lösen. Bei alldem ist Arild Vange weit entfernt von Ideenschwere. So spielerisch geht er mit seinen Vorstellungen um, dass es nach und nach unwichtig wird, ob die Verse tatsächlich Wellen gleichen – oder nicht eher einer „partitur“ oder „scharf/ geschliffenen fragmenten“. Am Ende lehnt man sich auch als Leser entspannt zurück, gleitend und neugierig, einen Satz Arild Vanges im Kopf: „ich nehme die farbe dessen an / was ich nicht verstehe. was tanzt“.

Arild Vange: anders als. Gedichte.
Aus dem Norwegischen von Andrea Dobrowolski.
Yara Edition, Graz. 47 Seiten, 12 Euro.

Prosopopeia 3- 2012:

PETER WATERHOUSE: NYBEGYNNELSENE

Et kapittel fra (Krieg und Welt), 2006
Jung und Jung, Salzburg und Wien
til norsk ved og kommentert av
Arild Vange
Anders als - Lesung mit Arild Vange
Der norwegische Schriftsteller Arild Vange präsentierte Anfang November sein Gedichtband "Anders als" in der Residenz des norwegischen Botschafters.
Der Botschafter Jan Petersen lud Anfang November zu einer Lesung des norwegischen Schriftstellers Arild Vange ein. Vange las aus seinem neuen, im April 2012 in der Edition Yara erschienenen Lyrik-Buch "Anders als". Der 1955 in Bergen geborene Autor Arild Vange zeichnet sich sowohl als Lyriker als auch als Übersetzer hochrangiger deutscher Literatur ins Norwegische aus. Unter anderem übersetzte er Franz Kafka, Thomas Kling, Brigitte Oleschinski, Yoko Tawada, Georg Trakl, Anja Utler und Peter Waterhouse. Die Zeichnungen zu den Texten im Buch „Anders als“ stammen vom österreichischen Druck- und Grafikkünstler Josef Fürpaß. Andrea Dobrowolski, die selbst auch Lyrikerin ist, übertrug die Gedichte ins Deutsche.
http://www.norwegen.or.at/News_and_events/Kultur/Literatur/Lesung-Arild-Vange
LESUNG in der Keplerkoje in Graz, 8.November 2012
Präsentation des Gedichtbands
Anders als des norwegischen Lyrikers und Übersetzers Arild Vange. Übersetzerin: Andrea Dobrowolski.
Die Zeichnungen im Buch stammen von Josef Fürpaß. Musik: Andreas Prassl. Fotos:
http://www.edition-yara.at/index.php/fotos
TRØNDELAGSUTSTILLINGEN 2012

Arild Vange har skrevet tekster (som kan leses i utstillingskatalogen) til:

Tore Reisch (NTNU-kunstner 2013)
-Digging where we stand, skulptur, 250x100x150

Nirmal Dhunsi
-Bed, 2011, gouache og tusj på papir, 107x120, 36 000
-Bed I, 2010, gouache og tusj på papir, 107x140, 36 000

Annika Borg

-utslag : observert uke 37-2012, digital tegning printet på papir, montert på mdf, serie på 7 stk á 35 x 35cm

Se mer om Trøndelagsutstillingen:
http://trondelagsutstillingen.no/info/introduksjon/
DVELL framfører ALLTID EI ANNA på Teaterhuset Avant Garden 28.11. 2012 http://www.avantgarden.no/program/alltid-ei-anna/
Improvisasjonsgruppa DVELL består av Neil Davidson (gitar), Arild Vange og Frode Eggen (stemme), Kyrre Laastad (perkusjon). Alltid ei anna tar utgangspunkt i Arild Vanges nye diktbok «Improvisasjon person» (Aschehoug 2013). Boka er en respons på diktene til poeten Fernando Pessoas (f. 1888) heteronymer Alberto Caeiro, Ricardo Reis og Alvaro de Campos. Pessoas heteronymer var personer i personen Pessoa (pessoa betyr «person» på portugisisk). De skrev vidt svært forskjellige dikt ut fra vidt forskjellige verdensanskuelser, polemiserte også mot hverandre i det offentlige ordskiftet. Alltid ei anna presenteres av NTNUs satsningsområde PerFormativitet i samarbeid med Teaterhuset Avant Garden. Kvelden er todelt. Etter improvisasjonen inviterer vi til samtale mellom publikum og DVELL, ledet av Suzanne Bordemann (førsteamanuensis, Institutt for moderne fremmedspråk, NTNU). Suzanne Bordemann har skrevet doktorgradsavhandling om Jon Fosse og anmelder også teater i Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift.
SØNDAG 17. MARS KL 15
Kulturbruket på Austrått

LEMUR  + Arild Vange

Bjørnar Habbestad  •  fløyter
Lene Grenager  •  cello
Michael Duch  •  kontrabass
Arild Vange   • tekst/stemme
 
Konsertserien UPOP holder til på Kulturbruket på Austrått, på halvøya Fosen utenfor Trondheim. UPOP har som formål å tilby konsertser som holder et høyt kunstnerisk nivå innen de smalere, eksperimentelle musikksjangrene, med særlig fokus på improvisasjon og sjangeroverskridende, tverr-kunstneriske prosjekter. UPOP skal være en scene hvor ulike møter er det essensielle stikkordet. Unge, nyetablerte musikere møter erfarne og veletablerte kunstnere under samme forutsetninger, noe som forhåpentligvis også kan munne ut i nye prosjekter. UPOP ønsker å bygge opp om et åpent og nysgjerrig miljø med rom og mulighet for samtaler og diskusjoner mellom publikum, arrangører og musikere etter hver konsert. Kontakt: konsertserienupop (a) gmail . com
Klaus Böldl erhält den Hebbel-Preis 2013

Der Erzähler Klaus Böldl erhält den Hebbel-Preis 2013. Der 1964 in Passau geborene und an der Universität Kiel Skandinavistik lehrende Autor ist mit Prosa von großer sprachlicher Dichte hervorgetreten, die gerne Schauplätze im hohen Norden aufsucht und mit ihrer subtil beklemmenden Psychologie und ihrer Aufmerksamkeit für Dinge und Atmosphären manchen Kritiker an Hebbels Zeitgenossen Adalbert Stifter erinnert hat. 2003 erhielt Böldl für die poetische Reiseerzählung ›Die fernen Inseln‹ den Brüder-Grimm-Preis der Stadt Hanau und den Hermann-Hesse-Preis. Zuletzt erschien 2010 ›Der nächtliche Lehrer‹.

Der Hebbel-Preis wird alle zwei Jahre verliehen und ist der älteste Literaturpreis Schleswig-Holsteins. Im doppelten Jubiläumsjahr Hebbels – 200. Geburtstag und 150. Todestag – wird Klaus Böldl die mit 5000 Euro datierte Auszeichnung am 22. März 2013 in Wesselburen (Dithmarschen), dem Geburtsort des Dichters, entgegennehmen.

Die Laudatio auf den Preisträger hält der norwegische Dichter und Übersetzer Arild Vange.

Hebbelpreisverleihung 2013. v.l.Bürgermeister Heinz-Werner Bruhs, Preisträger Klaus Böldl, Laudator Arild Vange und Vorsitzender Prof. Dr. Bernd Auerochs
Österreichische Gesellschaft für Literatur, Herrengasse 5, 1010 Wien, 10.04.2013, 19:00 Uhr
kleine LITERARISCHE LÄNDERKUNDE - SKANDINAVIEN – Variationen des Übersetzens Literatur aus und über Norwegen und Grönland
Anna Kim liest aus ihrem Grönland-Roman »Anatomie einer Nacht« (Suhrkamp Verlag).
Bernhard Strobel liest aus dem von ihm übersetzten Erzählband von
Tor Ulven
(1953-1995): »Dunkelheit am Ende des Tunnels« (Literaturverlag Droschl).
Arild Vange liest aus seinem Gedichtband »Anders als« (Übersetzung aus dem Norwegischen: Andrea Dobrowolski, Illustrationen: Josef Fürpass; Edition Yara). Moderation und Gespräch: Manfred Müller
arild vange - improvisasjon person

Å dikte er å gjendikte. Denne boken er en respons på tekstene til den portugisiske dikteren Fernando Pessoa.

Lyriker og gjendikter Arild Vange har tatt utgangspunkt i setninger og ord forfattet av Pessoas kjente heteronymer eller dikterpersonligheter. Slik er "Improvisasjon person" blitt en diktbok som går på tvers av den selvbiografiske tendensen i norsk litteratur: Den handler om og viser frem hva et dikterjeg kan være og romme - ikke et avgrenset jeg som vil fylle verden med seg selv, men et grenseløst jeg som vil fylle seg selv med verden.

Vange framfører også diktene sammen med improvisasjonsgruppa DVELL. Altså enda en måte å undersøke hva som skjer i møtet mellom egne ord og andres videreføring av dem.

http://www.aschehoug.no/nettbutikk/aktuelle-boker%7C%7Cnye-boker%7C%7Cimprovisasjon-person.html

DVELL/improvisasjon person:

Arild Vange - stemme spor 1 - 17
Frode Eggen - stemme 1 - 4
Kyrre Laastad - perkusjon 1 - 4
Neil Davidson - gitar 1 – 17

Innspilt i Teaterhuset Avant Garden, Trondheim (DVELL 1-4) 27.11.12 og Trondheim kommunes forfatterbolig, Jesperstua (improvisasjopn person 1-13) 25.11. 2012

© Davidson/Vange (improvisasjopn 1 - 13), DVELL (1 - 4)  

CD med opptakene kan kjøpes her (omslag: Per Formo):

http://nevercomeashore.blogspot.no/2013/04/alltid-ei-anna-improvisasjon-person.html
Om improvisasjon person i Dagens Næringsliv Morgen 05.04.2013

Poesi møter musikk

LYRIKER OG GJENDIKTER ARILD VANGE ER KJENT FOR SINE OVERSETTELSER AV FRANZ KAFKA OG GEORG TRAKL, OG NYERE POETER SOM ANJA UTLER OG THOMAS KLING.  

Han har også operert i et felt der poesi, improvisasjonsmusikk krysser hverandre, la ved en cd med sin forrige diktsamling. Årets bok improvisasjon person finner direkte inspirasjon i ord, linjer fra Portugals store forfatter Fernando Pessoa, hans mange dikterpersonligheter, vakkert fremstilt i dråpelignende dikt på boksidene. Om du går inn på forlagets hjemmeside, finner du også hele diktsamlingen fremført sammen med musikere (fri perkusjon, gitar), for gratis strømming. Den performative poesien opplever en ny gullalder i Norge, diktet søker stadig nye arenaer.

Audun Vinger
Sindre Ekrheim har lest og levd seg inn i improvisasjon person i Bergens Tidende mandag 15. april

Poetisk leik

Arild Vanges nye dikt er leikande, samstundes som dei angrip den sjølvbiografiske trenden i samtidslitteraturen.
Poeten Arild Vange «reiser med åpen koffert» i diktboka «Improvisasjon person». Ei herleg open haldning pregar dikta. Her finn ein leikande lett glede og undrande vilje til å late verdas sansande rikdomar fylle eget og dikta: «leve med minst / mulig smerte besøkes bestøves denne / munterveien av ei langsnabla / dagsvermer». Ord-, rytme- og klangsansen, alt som har med det kroppslege å gjere, er reiseførar i dette poetiske universet, medan den ordnande, sensurerande og sjølvreflekterande fornufta blir halden utanfor: «ingen filosofi / har noen gang kommet til meg for å leke». Sjølv om det finst nokre skuggar av mørke her og der i dikta, dyrkar poeten eit naivt, spørjande blikk: «Skal / jeg beholde / underbuksene på / i den store uendeligheten?»
Sjølv om dikta kanskje verkar vel innfallsrike og anarkistiske, finst det fleire ordnande prinsipp her. Eit godt dikt skapar sjølv ein språkleg orden, og i denne boka finst det fleire slike, i tillegg til mange slåande enkeltliner. Når Vange også leikar seg visuelt, og set alle dikta opp som variasjonar over ulike bladformer, skapar også det einskap.
Som eit opprør mot den sjølvbiografiske vendinga i samtidslitteraturen, har Arild Vange late seg inspirere av Fernando Pessoas heteronyme diktarpersonlegdomar: Alberto Caeiro, Ricardo Reis og Álvaro de Campos. Dei ulike litterære ega som poeten gestaltar og hopper inn og ut av, representerer ein grunnleggjande litterær fridom. Eget er i utgangspunktet ein tom grammatisk stad der erfaringar og sansingar opptrer, noko som gjer at orda spelar hovudrolla. Det er på høg tid at nokon vågar å setje fingeren på den sjølvbiografiske verkebyllen, slik Vange gjer i dikta sine, i ei tid då mykje skjønnlitteratur liknar meir på journalistikk enn på ei kunstform som tek språket på alvor.
Diktprosjektet til Vange er sjenerøst og prega av ein genuin vilje til å undersøkje og skape på ordas eigne premissar. Poeten har også lese inn dikta i samspel med improvisasjonsgruppa Dvell, og desse lydspora kan ein høyre heilt gratis på nettet.

Sindre Ekrheim
INTERNETTHYMNER #6: Vanges lyriske bundles

Tore Stavlund er igjen på farten. Denne gang med tanker om Arild Vanges improvisasjoner over Fernando Pessoa i tåreformet tekst og lydspor

VINDUET 16.04.2013 Tekst: Tore Stavlund.

Les hele teksten her:
http://www.vinduet.no/Omtaler/INTERNETTHYMNER-6-Vanges-lyriske-bundles
Photo: Literaturverlag Droschl
Hadle Oftedal Andersen diskuterer improvisasjon person i Klassekampen  27.04.2013

Portugisiske Fernando Pessoa heldt seg med ei rad ulike forfattaridentitetar, som alle hadde sine eigne namn og sine eigne måtar å uttrykka seg på.
I Arild Vange si nye diktsamling får ein vita at boka er ein respons på «diktene til Fernando Pessoas heteronymer Alberto Caeiro, Ricardo Reis og Álvaro de Campos», og at «gratis lydfiler kan lastes ned» på forlaget sine heimesider. Det er derfor særs passande at ein på kvar dobbeltside møter eit dikt på høgre sida som er stilt opp overfor ei blank venstreside: Dikta peiker mot eit noko som me ikkje får umiddelbar tilgang til. Ein les dikta med ei stadig oppleving av at det finst noko der, av at det er halve sanninga og snautt nok det ein blir servert.

Men kva er dette andre som dei blanke sidene står som ei manifestering av? I alle fall Pessoa sine dikt. Men då i tyske og engelske omsetjingar, veit me, for av og til lek formuleringar frå desse over i dikta me les. Temmeleg sikkert er òg den muntlege framføringa, lydfilene på forlaget si heimeside, del av det andre som dei kvite sidene er meinte å manifestera. Særleg sidan dikta på høgresida er stilte opp som som dropeliknande figurar, slik at det er i staden for rytmemarkerande linedelingar er det grafisk tiltalande som strukturerer oppsettet.

Dette er det den danske litteraturforskaren Peter Stein Larsen i si bok om den heilt nye poesien kallar interaksjonslyrikk: Det er først gjennom samspelet mellom teksten og lesaren at kunstverket blir realisert. Vange har gjeve oss temmeleg eintydige signal om at det er ting i spel mellom teksten og omverda, og her er det vår oppgåve som lesarar å gå inn og spela med, å setta brikkene i rørsle. Viss ikkje blir det ingenting.

Dette vil seia at eg blir med-skapar når eg byrjar å tenka over valet av omsetjingar som det framande språkmaterialet i dikta, eller over referansane til oppkonstruerte forfattarpersonlegdommar. Er dei der fordi ein alltid vil bli ein annan, ein person ein ikkje er i den kvardagslege verda, når ein skriv? I så fall blir referansen til Pessoa ei synleggjering av eit meir prinsipielt poeng knytt til litteraturen. Eg spør meg om det er fordi sitat og lån alltid går igjennom ei forvandling som er lik eller liknande omsetjinga når dei blir planta om i ein annan forfattarskap. I det eg tenker igjennom desse spørsmåla, blir mine tankar ei realisering av denne boka som kunstverk som handlar om språket og litteraturen sine mest grunnleggande, språkfilosofiske nivå.

Lydfilene er heilt gresselege. Ei overlangsam opplesing, med gitarklimpring i bakgrunnen. Er dette ei peiking mot sjangeropphavet, mot at det heiter lyrikk fordi ein hadde å gjera med tekstar som blei framførte til akkompagnement av lyre? Truleg er svaret ja. Det me får høyra, er eit nytt punkt ein kan knyta til den overgripande tematikken.

«Improvisasjon person» er ei diktsamling som blir eit kunstverk gjennom å opna for ein refleksjon, eit spel kring det litterære kunstverket som fenomen. Ho er ei bok som gjer deg klokare i den grad ho får deg til å spela fram poeng du ikkje har sett før. Og ho står sjølv fram som klokare og klipskare di meir raffinert du føler deg når du interagerer med henne. De er herved utfordret!

bokmagasinet@klassekampen.no

Diktafon 04.05.2013

Arild Vange skriver seg vekk fra eget jeg og fletter poetiske tekster sammen med flere av Fernando Pessoas heteronymer. Vanges nye bok heter improvisasjon person (Aschehoug 2013). I Diktafon leser han flere av de bladformede diktene, og prøver å si noe om hvorfor de er blitt som de er blitt. Han mener at han gjennom å lytte til og bruke brokker av andres tekster, finner frem til ukjente poetiske kilder i seg selv. Programleder i Diktafon er Annelita Meinich

Hør programmet her: http://radio.nrk.no/serie/diktafon
Illustrasjon: Solveig Knudsen
Slippfest PROSOPOPEIA # 3 2013, DYR

Velkommen til fest i HF-bygget!
Vi er veldig glad for å kunne presentere akkurat dette programmet for kvelden:

Lyriker, forfatter og oversetter ARILD VANGE leser fra sine oversettelser av Franz Kafkas dagbøker og aforismer, hvor mange av Kafkas mest kjente dyrenoveller opptrer i sin tidligste form.

Førsteamanuensis KARI JEGERSTEDT holder foredraget "Wie ein Hund"

Student ved skrivekunstakademiet MAIA SIVERTS leser dikt for oss!

Som vanlig stiller DJ MOODSWING med temarelatert musikk før og etter innleggene.
DER KLANG DER UNRUHE
Abschlussperformance des Festivals „Nordic Talking“ mit DVELL
16. Mai 2013 20:00 – 21:45 Gasteig, Black Box, Rosenheimer Straße 5, 81667 München, Deutschland

Die Improvisationsgruppe DVELL nimmt Gedichte des norwegischen Lyrikers Arild Vange zum Ausgangspunkt ihrer musikalischen Darbietung. Arild Vange setzt sich in seinem neuen Gedichtband „Improvisasjon person“ (2013, Improvisation Person) intensiv mit der Poesie von Fernando Pessoa auseinander, der sich über 70 verschiedener Heteronyme bediente und diese als fiktive Personen mit eigenen Schreibstilen und Biografien in Erscheinung treten ließ. Bei Arild Vange stehen Alberto Caeiro, Álvaro de Campos und Ricardo Reis im Zentrum.

Hinter DVELL stehen der schottische Künstler Neil Davidson (Gitarre), die beiden Norweger Arild Vange und Frode Eggen (Stimme) sowie die Schwedin Liene Rozite (Flöte).


http://www.nordictalking.org/?ai1ec_event=dvell-der-klang-der-unruhe&instance_id=
Riss 01/2013 om modning og erindring
Spørsmål fra Ris: Hva synes du kjennetegner en moden forfatter og når blir man det? Eller kan man egentlig bli det? Når du ser tilbake på ditt eget forfatterskap, hva vil du selv si om utviklingen av din egen stil? Svar: Prosateksten "Jeg", som inngår i et større prosaprosjekt.


http://rissblogg.wordpress.com/author/redaksjonen/
Münchner Stadtbibliothek skriver på facebook-siden sin 17. Mai 09:32: "Mann, war das ein schöner Abschluss! Danke DVELL!"
Foto: Lena Knutli
Poetisk bladgull

Arild Vanges siste diktsamling appellerer ikke bare til lesning, men også direkte til synet og hørselen.

Kristian Wiese, Morgenbladet 24. mai 2013

Arild Vange regnes som én av landets fremste gjendiktere av tysk lyrikk, og som forfatter har han utgitt flere diktsamlinger og en roman. Hans siste bok, improvisasjon person, er skrevet som en respons på tekstene til den portugisiske dikteren Fernando Pessoa. Enkelte sitater dukker også opp innimellom diktene og kan gi en pekepinn på noe av det forfatteren ønsker å formidle, nemlig slentrende dikt hvor leseren selv er med å bestemme retningen tekstene skal ta. Dette temaet viser seg også i tittelen, improvisasjon person, og vitner om at det er det spontane uttrykket som skal utforskes.    

Bladform. Det første som slår en i møte med Vanges siste bok, er det fargerike omslaget med sirkler og andre former som snor seg ut og inn i hverandre, og gir assosiasjoner til fargerikt høstløv. Kanskje er dette et uttrykk for det mangfoldet av pseudonymer som Pessoa tok i bruk i løpet av sin levetid, og som gjenspeiles gjennom boka – men omslaget kan også fungere som en ledetråd til tekstene som befinner seg på innsiden. Hver tekst har nemlig en særegen form, som kan minne om blader i forskjellige størrelser og fasonger. Vange beveger seg inn mot den konkrete poesiens tradisjon, hvor diktets utforming er vel så viktig som ordene diktene består av.

Gjennom gresset. Alle de første åtte diktene inneholder referanser til naturen og til værfenornener. Det første diktet lyder:

å
tenke
er like ubehagelig
som å gå i regnet pisker
vinden stikker jeg ønsker meg
ikke: meg du stryker handa over
lyset rusler gjennom gresset
ler lett later som om du
forstår hva jeg sier
ja jeg er ei
gammel
lerk

Valg. Dette kan leses på flere måter, alt ettersom hvor leseren velger å legge trykket. På den ene siden kan det virke som om det å tenke for dikterjeget er like ubehagelig som å gå i regnet, eller det kan tolkes som at det å tenke er like ubehagelig som å gå. Videre kan vi lese at tekstens ”jeg” ikke ønsker seg ”meg”, altså seg selv. Kanskje kan setningen være myntet på Pessoa, som selv tok i bruk en rekke ulike navn som han skapte om til fiktive personer. Men det kan også være et ønske om å slippe vekk fra der dikterjeget befinner seg akkurat nå.

Trangen til å unnslippe er gjennomgående, bare gjennom å skrive er dikterjeget i stand til å bevege seg vekk, utover fastlagte rammer og grenser: «det / er ikke nok / å åpne vinduet for å se».

Flere av diktene skildrer et menneske som glir inn og ut av folkemengder uten selv å være i stand til å finne sin egen individualitet. Denne modernistiske tematikken kan spores en rekke steder i boka, og kan tolkes som en rød tråd gjennom samlingen.

Gratis lydfiler. At forfatteren har valgt å spille inn diktsamlingen og gjort lydfilene tilgjengelige via forlagets nettside, er berikende og med på å tilføre samlingen en kvalitet som ellers bare er tilgjengelig gjennom opplesninger, som stort sett foregår i lanseringssammenheng. På den andre siden bidrar en slik innspilling til at diktene på mange måter lukkes for leserens egen tolkning. Det kan oppleves som om Vange gir oss fasiten, spesielt fordi flere av diktene har en åpen, delvis utilgjengelig rytme. Noen vil kanskje mene at han slik gjør leseren en bjørnetjeneste.

Men det kan jo også tenkes at nettopp en slik innspilling gjør at samlingen blir hakket mer tilgjengelig enn den ellers ville vært, og dette kan igjen bidra til flere lesere, noe som aldri er til skade for en diktsamling, heller ikke improvisasjon person.
DVELL er av Kulturrådet tildelt NOK 220 000 til produksjonen improvisasjon person (Co-Produsent Teaterhuset Avant Garden).
I pressemeldingen fra Kulturrådet heter det bl. a. at tildelingen preges ”av prosjekter som undersøker scenekunstens dramaturgiske og performative muligheter. Prosjektene til Naja Lee Jensen, Spreafico/Eckly og DVELL kan trekkes fram. De er eksempler på kunstnere som interesserer seg for hvordan ulike typer materiale og formspråk kan skapes og anvendes i én produksjon. Slike prosjekter undersøker ulike måter scenekunstuttrykk kan kommunisere på, og har potensialet til å åpne nye retninger innenfor kunstarten.”
Neue Rundschau 2013/2

Arild Vange
Der -chen-meister  

Laudatio auf Klaus Böldl
zur Verleihung des Hebbel-Preises 2013

http://www.fischerverlage.de/buch/neue_rundschau_2013_2/9783108090937
Thursday 25th July: Syndicate #5: Like
6.45pm – 9pm, Inspace, 1 Crichton Street, Edinburgh EH8 9AB


The fifth instalment of Syndicate features the word and music performances of
Peter Manson, Arild Vange, Neil Davidson, Colin Herd, and Karen Veitch.

Potential hashtags for this evening include: cyberculture, social media, viral, flow, dissemination, remediation/intermediation, intention, translation, form/context, glitch, mass collaboration, and public sphere.
http://syndicateseries.wordpress.com/2013/07/10/25th-july-syndicate-5-like/
26th July: The Old Hairdressers, 20 - 28 Renfield Lane, G2 6PH Glasgow, United Kingdom
Arild Vange - norwegian poet and translator reading new poems based on responses to Fernando Pessoa's heteronyms, with Neil Davidson (guitar). http://nevercomeashore.blogspot.co.uk/2013/04/alltid-ei-anna-improvisasjon-person.html
Peter Manson - poet and translator. His books include Stéphane Mallarmé: The Poems in Verse, Between Cup and Lip, For the Good of Liars, Adjunct: an Undigest, Before and After Mallarmé,Two renga (collaborations with the poet Elizabeth James. http://www.petermanson.com/
Liene & Ash - audio blog roll deadpan tape activities http://googleuselessradio.blogspot.co.uk/2013/01/22012013-2400-0100-gur-w-liene-and-ash.html
Interaksjonskritikk

Å risikere noe betyr i denne sammenheng å legge kritikken til verket, legge den inntil, slik at kritikken setter i bevegelse og inngår i en plastisk prosess, hvor hver enkelt aktør kan tenke og formulere seg annerledes, fordi hun ikke kommer først med seg selv, men lar den annen eller det andre komme først, og så responderer, sa Arild Vange ved Kritikerlagets høstseminar.

Les hele innledningen til gruppearbeid og samtale, holdt ved Kritikerlagets kritikk-seminar, lørdag 12. oktober 2013, Forfatternes hus i Oslo:

http://www.kritikerlaget.no/nor/pages/868-interaksjonskritikk
Hei! Skal vi leke?

Torsdag 31. oktober kl. 19 Babel, Mellomveien 4, Lademoen, Trondheim Inngang kr 50


Babel og Norsk Forfattersentrum har invitert billedkunstner Per Formo og forfatter Arild Vange til en samtale rundt sitt kunstneriske samarbeid. Arrangementet er det første i en samtaleserie som vil bevege seg i krysningspunktet mellom kunst og litteratur, hvor samarbeid mellom forfattere og billedkunstnere presenteres og belyses av aktørene selv gjennom dialog.

Arild Vange og Per Formo samarbeidet i 2011–12 om boken Undulator, som inneholder ca. 30 digitale tegninger og 28 tekster. Forut for det konkrete arbeidet med boka hadde de en rekke samtaler hvor de utvekslet erfaringer og tanker rundt arbeidet med tekst og bilde. Vange og Formo utformer nå et nytt samarbeid. I den åpne samtalen Hei! Skal vi leke? er også ideer rundt kunst og litteratur generelt, og formale begrensninger spesielt, en viktig drivkraft. Eksempler fra både Undulator og nye samarbeid vil bli presentert og diskutert i løpet av kvelden.

Om kunstnerne:
Per Formo (f. 1952) har arbeidet som billedkunstner i Trondheim siden 1989. Han arbeider med et geometrisk formspråk og lager visuelle situasjoner i stor grad definert av ulike typer forhåndsbestemte regler, systemer og strukturer.

Arild Vange (f. 1955) har arbeidet som forfatter og oversetter i Trondheim siden 1998. I sine tekster arbeider han med lytting til og respons på andres arbeider. Som en del av det prosessorienterte arbeidet inngår ofte improvisert framføring med musikere, skuespillere og andre kunstnere.

Om arrangørene:
Norsk Forfattersentrum er en medlemsorganisasjon for skjønnlitterære forfattere, med 1200 medlemmer i hele landet. Vi skaper kontakt mellom forfattere og publikum og sikrer at forfatteren får riktig honorar. Midt-Norgekontorets største arrangement er Æ Å Trondheim litteraturfestival, Litterær hagefest i Adrianstua og Skriveforum. Norsk Forfattersentrum ble etablert i 1968.

Babel drives av Stiftelsen Lademoen Kunstnerverksteder (LKV) i Trondheim. I tilknytning til LKVs gjestekunstnerordning ble Babel etablert i 2006 som et visningsted for internasjonal og eksperimenterende kunst, som i tillegg fokuserer på norske kunstnere og samarbeid med andre aktører.

Arrangementet er støttet av Trondheim kommune og Fritt Ord.
Bokbaren inviterer til Bokbar – i Bokbaren.
På Antikvariatet, Trondheim 3. 12. kl 18


Vi tar for oss litteraturen og stedet: Hvorfor velger forfattere å skrive om sted, og hvordan påvirker det i sin tur litteraturen? Hva tjener det litteraturen å plassere den innenfor et begrenset geografisk område, og hvilken påvirkning får det for stedet som det blir skrevet om? Hva innebærer det egentlig å skrive om et sted?

Til samtaler om Trondheim som litteraturby og stedets funksjon i litteraturen kommer Arild Vange, Kaisa Aglen, Linn Strømsborg, Lars Haga Raavand, Ingvild Hagen Kjørholt (NTNU) og Victoria Kielland.

Opplesninger ved Victoria Kielland, Lars Haga Raavand og Mathias Samuelsen.

Rune F. Hjemås stiller med adjektivhistorie!
IMPROVISASJON PERSON som ebok
http://www.aschehoug.no/nettbutikk/aco-boker%7C%7Ce-boker%7C%7Cimprovisasjon-person-ebok.html

Lydspor med framføring av diktene kan høres på: http://grooveshark.com/playlist/ Arild+Vange+Improvisasjon+Person/84225069

DVELL er av Kulturrådet tildelt kr 220 000 til sceneversjonen av produksjonen "improvisasjon person" (Co-Produsent Teaterhuset Avant Garden).  I pressemeldingen fra Kulturrådet heter det bl.a. at tildelingen preges "av prosjekter som undersøker scenekunstens dramaturgiske og performative muligheter. Prosjektene til Naja Lee Jensen, Spreafico/Eckly og DVELL kan trekkes fram. De er eksempler på kunstnere som interesserer seg for hvordan ulike typer materiale og formspråk kan skapes og anvendes i én produksjon. Slike prosjekter undersøker ulike måter scenekunstuttrykk kan kommunisere på, og har potensialet til å åpne nye retninger innenfor kunstarten."
Urpremiere på Teaterhuset Avant Garden 27. mars 2014.

Om "Improvisasjon person":

"Arild Vanges nye dikt er leikande, samstundes som dei angrip den sjølvbiografiske trenden i samtids- litteraturen. (...) Diktprosjektet til Vange er sjenerøst og prega av ein genuin vilje til å undersøkje og skape på ordas eigne premissar."
Sindre Ekrheim, Bergens Tidende

"«Improvisasjon person» er ei diktsamling som blir eit kunstverk gjennom å opna for ein refleksjon, eit spel kring det litterære kunstverket som fenomen. Ho er ei bok som gjer deg klokare i den grad ho får deg til å spela fram poeng du ikkje har sett før. Og ho står sjølv fram som klokare og klipskare di meir raffinert du føler deg når du interagerer med henne. De er herved utfordret!"
Hadle Oftedal Andersen, Klassekampen
Omslag: Per Formo
Pictures from the first week of rehearsals for "Improvisation. Person" at the Teaterhuset Avant Garden January 2014

DVELL is: Neil Davidson (musician, Glasgow) Arild Vange (poet, Trondheim) Kristin Lian Berg (visual artist, Trondheim) Kyrre Laastad (musician,Trondheim) Frode Eggen (actor, Oslo)
Foto: Kristin Lian Berg
Foto: Kristin Lian Berg
Foto: Frode Eggen
IMPROVISASJON PERSON som ebok
http://www.aschehoug.no/nettbutikk/aco-boker%7C%7Ce-boker%7C%7Cimprovisasjon-person-ebok.html

Lydspor med framføring av diktene kan høres på: http://grooveshark.com/playlist/ Arild+Vange+Improvisasjon+Person/84225069

DVELL er av Kulturrådet tildelt kr 220 000 til sceneversjonen av produksjonen "improvisasjon person" (Co-Produsent Teaterhuset Avant Garden).  I pressemeldingen fra Kulturrådet heter det bl.a. at tildelingen preges "av prosjekter som undersøker scenekunstens dramaturgiske og performative muligheter. Prosjektene til Naja Lee Jensen, Spreafico/Eckly og DVELL kan trekkes fram. De er eksempler på kunstnere som interesserer seg for hvordan ulike typer materiale og formspråk kan skapes og anvendes i én produksjon. Slike prosjekter undersøker ulike måter scenekunstuttrykk kan kommunisere på, og har potensialet til å åpne nye retninger innenfor kunstarten."
Urpremiere på Teaterhuset Avant Garden 27. mars 2014.

Om "Improvisasjon person":

"Arild Vanges nye dikt er leikande, samstundes som dei angrip den sjølvbiografiske trenden i samtids- litteraturen. (...) Diktprosjektet til Vange er sjenerøst og prega av ein genuin vilje til å undersøkje og skape på ordas eigne premissar."
Sindre Ekrheim, Bergens Tidende

"«Improvisasjon person» er ei diktsamling som blir eit kunstverk gjennom å opna for ein refleksjon, eit spel kring det litterære kunstverket som fenomen. Ho er ei bok som gjer deg klokare i den grad ho får deg til å spela fram poeng du ikkje har sett før. Og ho står sjølv fram som klokare og klipskare di meir raffinert du føler deg når du interagerer med henne. De er herved utfordret!"
Hadle Oftedal Andersen, Klassekampen
Footage of ongoing rehearsals for Improvisasjon Person to be performed at Teater Avant Garden in Trondheim 27-29 March 2014. DVELL is Arild Vange, Kristin Lian Berg, Kyrre Laastad, Frode Eggen, Neil Davidson. Supported by Norsk Kulturråd and Trondheim kommune. Filmed by Suzanne Bordemann. Edited by Neil Davidson. https://vimeo.com/87552911
Foto: Mette Sandholmen
Klaus-Jürgen Liedtke (Hrsg.)
Atem ich sende dich aus. Johannes Bobrowski im Blick seiner Interpreten. Dokumentation der Übersetzer-Werkstatt im Ostseezentrum für Schriftsteller und Übersetzer Visby.

Neun Übersetzer in neun Sprachen versammelten sich im September des Jahres 2006, um ihre Übersetzungen von zwölf Gedichten des deutschen Dichters Johannes Bobrowski (1917-1965) auszutauschen, gegeneinander abzuwägen und unterschiedliche Deutungen zu diskutieren. Im Anschluss entstanden Essays aus der Sicht der beteiligten Übersetzer, die ihre Zugangsweisen zu Bobrowski und die Schwierigkeiten der Übertragung seiner Lyrik in eine andere Sprache reflektieren. Diese Interpretationen vom sprachlichen Detail her werden hier erstmals publiziert, zusammen mit der Dokumentation der Gedichtübertragungen ins Arabische, Chinesische, Französische, Litauische, Niederländische, Norwegische, Polnische, Russische und Schwedische.
http://saxa-verlag.de/buch_9783939060505.htm
Teater i samspill med publikum - om DVELLs improvisasjon person Teaterhuset Avant Garden 25.3.2014 http://www.adressa.no/kultur/detskjer/article9402341.ece  Foto: Annemona Grann
Improvisasjonsteater for fulle mugger - om DVELLs improvisasjon person Teaterhuset Avant Garden 25.3.2014 http://www.nrk.no/trondelag/improvisasjonsteatater-fenger-1.11631077  Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK
Arild Vange and Neil Davidson - New Translations
CCA Glasgow: Aye-Aye Books: Thu 21 August 2014, 7pm, Free, Cinema
Arild Vange (poetry) and Neil Davidson (guitar) have been working together on improvised poetry readings since 2009. Their work also includes the theatre company Dvell. Arild writes poetry in Norwegian. His poetics is deeply connected to listening and his readings are informed by improvised music. They are in the process of developing their project to include the translation of Arild's poems. This will be the first public reading of his poems in English. The performance will be followed a discussion on translation and listening.
http://www.cca-glasgow.com/programme/53a835607622caa2570000d2
Lars Dybvik (piano) og Arild Vange (tekst, stemme, sang) har laget produksjonen Rainer-Maria
Nøtteskrike
for Den kulturelle skolesekken, støttet av Norsk Forfattersentrum v/Litteraturbruket.
På Barnebokbaren på Moskus, Trondheim viste de en smaksprøve.
Foto: Anja Bordemann
Foto: Suzanne Bordemann
ViceVersa Deutsch-Norwegisch Vice-Versa Norsk-Tysk Literarisches Colloquium Berlin - 26. - 30. Januar 2015 Foto: Ebba D. Drolshagen
På hjemmesiden til Forfatternes Klimaaksjon
Nytt dikt av Arild Vange: Responsorium

https://forfatternesklimaaksjon.wordpress.com/2015/03/07/nytt-dikt-av-arild-vange-responsorium/
Lansering av Arild Vanges oversettelse av Peter Waterhouse: (Krig og verden). Waterhouse og Vange etter lesingen på Rockheim, Trondheim (Foto: Benedikte Skarvik) og under lesingen på BLÅ, Oslo (Foto: Kristina Quintano) http://www.solumforlag.no/boker/krig-og-verden
Der Lyriker, Performance-Künstler und Übersetzer Arild Vange stellt sich am Dienstag 30.6. um 19 Uhr in der Villa Concordia vor. Franz Kafka, Georg Trakl, Yoko Tawada, auch Nora Gomringer wurden von ihm ins Norwegische übersetzt. Nun präsentiert er seine Texte mit musikalischer Begleitung durch den Gitarristen Neil Davidson aus Glasgow.
Bamberger Onlinezeitung: Ein Revival der Performance. Performancefestival im Skulpturenpark, Bamberg. Arild Vange (Stipendiat vom Internationalen Künstlerhaus Concordia) erzeugte gemeinsam mit Jakob Fischer, David Grimm und Felix Forsbach einen Wechselgesang – an Stimmen, Gedichten und stählernen Tönen. Ein Klangbild von bezaubernder Schönheit.
Foto: Lawrence Kirkendall
Foto: Villa Concordia
Foto: Benedikte Skarvik
Foto: Kristina Quintano
Babel Visningsrom for kunst

Beijing Trondheim inviterer til lansering av vårens fire utgivelser

– Peter Waterhouse: Kiselsteinplan. For et usynlig universitet            
– Peter Waterhouse: E 71. Nedtegnelser fra Bihać og Krajina
– Julian T. Brolaski: Det virkelige og andre dikt
– Christian Aske Myrhaug: Oss og videre

Presentasjon av bøkene ved Peter Waterhouse, Arild Vange og Leif Høghaug. Video v/BT og Christian Aske Myrhaug. Installasjon ved David Breida. Spesiell gjest Shane D. Anderson leser fra sin kommende bok, Soft Passer, sammen med Mathias R. Samuelsen som har gjendiktet diktene til norsk.
http://www.beijingtrondheim.no/utgivelser/kiselsteinplan/
Es muss etwas besseres geben in mir als: mich
Vange – Pessoa – Hoffmann

Lesung, Schauspiel und Musik mit Arild Vange, Andreas Ulich und Uros Rojko
Eine Veranstaltung des Internationalen Künstlerhauses Villa Concordia in Kooperation mit der E.T.A. Hoffmann-Gesellschaft - Montag, 14.12.2015 Um 19:00 E.T.A. Hoffmann-Haus in Bamberg

Wer fühlt meine Gefühle? Wer denkt meine Gedanken? Wie viele Personen haben Raum in mir? Was bin ich, wenn ich mich als das von der Welt Unterschiedene denke?

Der Lyriker und Übersetzer Arild Vange – zur Zeit Stipendiat für Literatur im Internationalen Künstlerhaus Villa Concordia – heftet sich gemeinsam mit dem Schauspieler Andreas Ulich und dem Klarinettisten und Komponisten Uros Rojko an die Fährte literarischer Doppelgänger, Heteronyme und Spiegelbilder im Werk E.T.A. Hoffmanns, Fernando Pessoas und auch in seiner eigenen Lyrik.

„Gott im Himmel, bis zu diesem Augenblick habe ich mich stets für den gehalten, den Sie soeben zu nennen beliebten, und ich vermute auch noch jetzt, dass ich es wirklich bin!“ sagt E.T.A. Hoffmann zu seinem Doppelgänger – oder vielleicht doch zu sich selber? Wer kann sich sicher sein, dass er mit dem eigenen ich überhaupt deckungsgleich ist? Wir erschaffen uns fortlaufend neue Persönlichkeiten, neue Identitäten, die für uns sprechen, arbeiten, leben. – Träumen diese Identitäten auch für uns, oder gar von uns?

Arild Vange formuliert ein solches, bei derlei Gedanken in uns aufsteigendes Unbehagen in einem seiner Gedichte folgendermaßen: „Wenn ich denke und fühle wird mir nicht klar wer da denkt und fühlt” – und E.T.A. Hoffmann konkretisiert und erweitert den Gedanken: “Alle Gestalten, die sich um mich herum bewegen, sind Ichs, und ich ärgere mich über ihr Tun und Lassen.“

Im Anschluss an den Abend gibt es die Möglichkeit, bei Wasser und Wein ins Gespräch mit den Künstlern zu kommen. Herzliche Einladung bei freiem Eintritt!

Informationen im Netz von den Künstlern: http://www.arildvange.no/aktuelt.htm - http://www.uros-rojko.de/vitae - ulich-wortkunst.de
Fotokollage: Ulich
ich bin ein schamloser stein
Ein Lyrikabend mit Arild Vange (Norwegen)
Moderation: Hanna Eglinger

Lyrik Kabinett München
Am Donnerstag, dem 21. Jan. 2016 um 20:00 Uhr Amalienstrasse 83 / Rückgebäude (U3/U6 Haltestelle Universität)
In Kooperation mit dem Institut für Nordistik der LMU

Der Norweger Arild Vange ist Lyriker, Übersetzer und Performance-und Klangkünstler. 2005 war er Stipendiat der Villa Waldberta, gegenwärtig hält er sich als Stipendiat der Villa Concordia in Bamberg auf. Von seinen fünf Büchern liegt ein Gedichtband (anders als, 2012) in deutscher Sprache vor. Seine Lyrik ist sprachschöpferisch, oft mehrsprachig und dialogisch. Sie macht das Dichten selbst und das Kunstwerk zum Thema und setzt sich spielerisch mit der Sprache, ihren Formen und mit Vorgängertexten auseinander. Vange ist häufig intermedial ausgerichtet: Er arbeitet mit Klängen und Verweisen auf andere Medien, kooperiert mit dem Bildkünstler Per Formo und hat die musikalische Improvisationsgruppe DVELL gegründet. Außerdem wirkt er als Übersetzer und Vermittler deutscher Literatur nach Norwegen (Franz Kafka, Botho Strauss, Georg Trakl).

ich
bin ein schamloser
stein verzweifle nicht gehe durch
die stadt piff paff the rhythm of reality der weg
ist meine heimat mein schutz mein blut du lachst: für wen
verpackst du mich? du stellst meine spontanität in frage tam tam
welchen rhythmus hat die stille? jedes blatt an der birke ist ein lauschendes
ohr das herz hat die verbindung zur sonne fallen gelassen ich bekomme
nicht hin was ich bin was ich will i am a trying a tying together of
cut threads the knotting of interruptions deine großzügigkeit
streut meine blinden punkte
umher

Arild Vange, aus: improvisasjon person (Aschehoug 2013), übersetzt von Andrea Dobrowolski.
Bamberger Kurzfilmtage Spezial Eröffnung
Die Leichtigkeit des Seins
Mo 25.01. 20:00, Internationales Künstlerhaus Villa Concordia, Concordiastraße 28

RESPONSORIUM: Einblick
Live Performance mit Arild Vange, Felix Forsbach,
Olga Seehafer, Jakob Fischer, David Grimm und Nikolaus Durst

Die Gruppe RESPONSORIUM fand sich im Jahr 2015 in Bamberg. Sie besteht aus dem Lyriker und Künstlerhaus-Stipendiaten Arild Vange, dem bildenden Künstler David Grimm, dem Gitarristen Nikolaus Durst sowie Mitgliedern des Ensembles "Ernst von Leben": Felix Forsbach als Performance-Lyriker und Schauspieler, Olga Seehafer als Performancekünstlerin und Schauspielerin sowie Jakob Fischer als Schlagzeuger und Percussionist.

Ein Teil der Gruppe trat erstmals mit der Performance antifon im Rahmen des Tags der Performance 2015 in Bamberg auf. Derzeit befinden sie sich in der Schaffens- und Entwicklungsphase einer weiteren Performance, die sich der Improvisation als essentiellen Bestandteils kreativen Schaffens widmet - in der Musik, im Schreiben und Sprechen, im Theater und Tanz. Die Gruppe RESPONSORIUM bedient sich der Techniken und Inhalte dieser Kunstformen und führt sie in der gemeinsamen impulsgeleiteten Improvisation zusammen.
Foto: Villa Concordia
Foto: Marlene Ceh
Nominert til Kritikerprisen for beste oversettelse 2015

Arild Vange: (Krig og verden) av Peter Waterhouse, Bokvennen (oversettelse fra tysk)

Juryens begrunnelse: Under lesningen av den sjangerløse boka (Krig og verden) kan man ta seg i å tenke de underligste tanker, og falle i staver over de mest dagligdagse av syn. Innenfor en enkel rammefortelling, om oppvekst og familieliv i den kalde krigens skygge, legger Waterhouses prosa stadig ut på overraskende vandringer, der det oppstår sammenhenger mellom all verdens uensartede fenomener. Å gjenskape denne språkgleden på norsk, må betegnes som en bragd: Bokas spørrende tenkning er intimt forbundet med de assosierende setningene, som stadig ledes til nye steder av lydlikheter og ordklang. Arild Vanges virke – som oversetter, introdusør, arrangør og kritiker – har over tid skapt betydningsfulle forbindelser mellom tysk og norsk litteratur, og viser hvilken bred aktivitet ordet «oversetter» kan vise til. (Krig og verden) er den foreløpige kronen på verket.
das responsorium 1

26.2.2016, 20 Uhr - Alte Seilerei – Raum für Kultur,  Alte Seilerei 9-11, 96052 Bamberg

Eine ca. 60minütige Improvisation aus Lyrik, Musik, darstellendem Spiel und bildender Kunst – wechselseitig inspiriert. Die Improvisation (das Erfinden, Ausprobieren und Zulassen) als essentieller Bestandteil kreativen Schaffens, in der Musik, im Schreiben und Sprechen, im Theater und Tanz, bildet den Schwerpunkt unseres Vorhabens. Wir bedienen uns der Techniken und Inhalte dieser Kunstformen, führen sie zusammen und verschmelzen die verschiedenen Künste in einer gemeinsamen, impulsgeleiteten Improvisation.

Das responsorium sind: der norwegische Lyriker und Villa Concordia-Stipendiat Arild Vange, die Schauspielerin und Performerin Olga Seehafer, der Lyriker und Impro-Schauspieler Felix Forsbach, der bildende Künstler David Grimm und die Musiker Nikolaus Durst und Jakob Fischer.

www.facebook.com/responsorium    http://alteseilerei-bamberg.de/termine/

Unterstützt durch: Internationales Künstlerhaus Villa Concordia in Bamberg, Kulturförderung Stadt Bamberg, Alte Seilerei Raum für Kultur, Ensemble Ernst Von Leben
David Grimm - responsorium
RESPONSORIUM består av to lengre lyriske tekster ("What did you say" og "Rainer-Maria Nøtteskrike") som både responderer på hverandre og på en ytre virkelighet.
Den første teksten ble ikke minst til som et slags svar på forskjellige ny-musikk-konserter i Trondheim våren og sommeren 2013 med norske, engelske og amerikanske utøvere og komponister (takk til Michael Francis Duch).
Den andre teksten ble til da jeg besøkte Duino utenfor Trieste, slottet der tyske Rainer Maria Rilke skrev flere av sine berømte Duino-elegier. I denne teksten er det en nøtteskrike som snakker, Rainer-Maria Nøtteskrike, han/hun roper fra Rilkes tid til oss.
Responsorium, Aschehoug 3/2016. Omslag: Per Formo
http://arildvangeneildavidson.bandcamp.com/releases

what did you say
by Arild Vange & Neil Davidson
Arild Vange - poems and voice
Neil Davidson - guitar

9 Tracks 44 mins

Poems taken from the book Responsorium and other places.
Recorded at Glo Spot by John Cavanagh July 2013
Released on cassette in an edition of 50 copies, available from the artists.
released May 26, 2016
Cornelius Cardew: From Scratch - tre dager med utstillingsåpning, symposium og konserter

Arrangert av nyMusikk Trondheim i samarbeid med Great Learning Orchestra og NTNU.

Ny Musikk Trondheim presenterer: Cornelius Cardew - From Scratch, tre dager med symposium, partiturutstilling og festival dedikert til komponist og musiker Cornelius Cardew. Cardew (1936 - 1981) er en sentral skikkelse i Europeisk musikkhistorie, og har av flere blitt kalt Europas svar på John Cage. Med kolossale verk som Treatise, 193 sider med grafisk partitur, og arbeid med to av de viktigste ensemblene i europeisk kunstmusikk - AMM og the Scratch Orchestra - visket Cardew ut grensene mellom notasjon, improvisasjon og politikk.

9. juni - Partiturutstillingsåpning:
Tredagersfestivalen starter med en åpning av partiturutstilling med Cardews grafiske partiturer i Trondheim kunstmuseums lokaler i Bispegata. Denne torsdagen åpnes festivalen og utstillinga av nyMusikks kunstneriske leder Anne Hilde Neset,
før duoen Neil Davidson og Arild Vange skal spille tolkninger av Cardews musikk.
Norsk Forfattersentrum og Trøndersk forfattarlag inviterer til:

Litterær hagefest i Adrianstua
RINGVEBUKTA,  FAGERHEIM ALLÉ 99, TRONDHEIM
SØNDAG 28. AUGUST KL. 14.00–19.00
GRATIS INNGANG, OPE FOR ALLE

PROGRAM
14.00      Opning. Ved Adrianstuebebuarane Mathias R. Samuelsen og Maren Berg Grimstad.
14.15      Roser og champagne til årets midtnorske forfattarar.
14.30      Barnebokprogram med Kari Stai og Bjørn Arild Ersland.
15.10      Quizløype for barn. Premiar!
15.10      Hagefestkunstnar Markus Lantto.
15.40      Magi og kjønn i fantasylitteraturen. Kristin Lorentse Weibye om masterprosjektet sitt.
16.00      Kongen av Spitsbergen. Svein Sæter fortel om den ukjende krigshelten Einar Sverdrup.
16.30      Poesimaraton med Kaisa Aglen, Catherine Blaavinge Bjørnevog, Marit Bolsø Brodersen, Arild Vange og Asbjørn Stenmark.

17.15      Årets hagegjest Johan Harstad i samtale med Johan B. Mjønes.
18.15      Hageprosa med Åsmund Forfang, Bjørn Arild Ersland og Kim Småge.
Foto: Suzanne Bordemann
Foto: Suzanne Bordemann
Klaus Fröhlich & Arild Vange: Crossworks
Welcome to the opening on Friday the 16th of September at 7 p.m.  
Babel Art Space,  Mellomveien 5,  7067 Trondheim  - www.babelkunst.no

Crossworks is a collaborative project between the norwegian poet Arild Vange and the german photographer Klaus Fröhlich. The collaboration began with a visual response from Fröhlich on Vanges book of poems improvisasjon person. As a second stage Vange responded with haikus on Fröhlichs images. The third part has taken place in Trondheim during Fröhlichs residency at LKV, where the two artists have worked together on selected places in the city. The exhibition at Babel presents tekst/ photography from the three different stages.


Klaus Fröhlich is based in Essen, Germany. His narrative imagery is highly influenced by his own memories where the visible touches the invisible. He is educated as a photographer and has studied art photography at the University of Dortmund. He has worked for theatres in Stuttgart, Munich and  Freiburg and has collaborated with the Experimentalstudio of the Südwestrundfunk (Broadcast) in Freiburg and with Cocoon Dance Company in Bonn. At the moment he is a guest artist at LKV.

Arild Vange is a poet, artist and translator. He has had a residency in the honorary writer’s residence Adrianstua in Trondheim (2008- 2013), and in the international artist residence Villa Concordia in Bamberg, Germany (2015- 2016) Vange has written several books of poetry. His translations include the work of Franz Kafka, Yoko Tawada, Georg Trakl, Anja Utler and Peter Waterhouse. In 2012 the improvisation company DVELL was formed around the long standing collaboration between Vange and the Scottish musician Neil Davidson. Vange is also working together with the visual artist Per Formo.
RESPONSORIUM 2
II Tag der Performance, Bamberg


Bereits zum 2. Mal wird der Tag der Performance in Bamberg stattfinden. 10 Stunden lang werden verschiedenste performative Arbeiten in der ganzen Stadt gezeigt und ab ca. 17:00 Uhr geht's dann im
Kunstraum Kesselhaus weiter.

Teilnehmende Künstler*innen:
Romain Hantz (FR) |
das responsorium (D/NOR)
Pierre Bastien (FR) | Ilija Lazarevic (SRB) | Noriko Nagayama (JPN) | Wolfgang Stehle (D) | Christian Schnurer(D) | Albert Fischer (D) | Katrin Rackerseder und Jérémie Gnaedig (D
Fotos: Jürgen Schnabel
Klaus Fröhlich & Arild Vange: Crossworks
Welcome to the opening on Friday the 16th of September at 7 p.m.  
Babel Art Space,  Mellomveien 5,  7067 Trondheim  - www.babelkunst.no

Crossworks is a collaborative project between the norwegian poet Arild Vange and the german photographer Klaus Fröhlich. The collaboration began with a visual response from Fröhlich on Vanges book of poems improvisasjon person. As a second stage Vange responded with haikus on Fröhlichs images. The third part has taken place in Trondheim during Fröhlichs residency at LKV, where the two artists have worked together on selected places in the city. The exhibition at Babel presents tekst/ photography from the three different stages.


Klaus Fröhlich is based in Essen, Germany. His narrative imagery is highly influenced by his own memories where the visible touches the invisible. He is educated as a photographer and has studied art photography at the University of Dortmund. He has worked for theatres in Stuttgart, Munich and  Freiburg and has collaborated with the Experimentalstudio of the Südwestrundfunk (Broadcast) in Freiburg and with Cocoon Dance Company in Bonn. At the moment he is a guest artist at LKV.

Arild Vange is a poet, artist and translator. He has had a residency in the honorary writer’s residence Adrianstua in Trondheim (2008- 2013), and in the international artist residence Villa Concordia in Bamberg, Germany (2015- 2016) Vange has written several books of poetry. His translations include the work of Franz Kafka, Yoko Tawada, Georg Trakl, Anja Utler and Peter Waterhouse. In 2012 the improvisation company DVELL was formed around the long standing collaboration between Vange and the Scottish musician Neil Davidson. Vange is also working together with the visual artist Per Formo.
DVELL: THE MARINER
Fredag 28. oktober, lørdag 29 oktober og torsdag 3. november kl. 19.00
Teaterhuset Avant Garden

DVELL er ei unik improvisasjonsteatergruppe bestående av fem kunstnere med base i Trondheim. Sammen bygger de gåtefulle verdener, demonterer dem og bygger dem opp igjen ved hjelp av lyd, poesi, scenografi, eksperimentell tekst, performance og bildekunst. Samarbeidsprosessen har delvis utviklet seg på bakgrunn av deres individuelle kunstneriske praksiser, men primært gjennom flere års utforsking av en ny form for teater, hvor de undersøker hva det vil si å være sammen på en scene. Performancene deres er intime og episke, og viser både det visuelt gåtefulle ved uutgrunnelige ritualer og familiære hverdagslige hilsner. Ting vokser og forandrer seg som mugg, memer eller poteter.

Den nye produksjonen er en improvisert og svært visuell tolkning av Fernando Pessoas statiske enakter The Mariner (1913), co-produsert av Teaterhuset Avant Garden og støttet av Norsk Kulturråd og Trondheim Kommune.

På scenen: Neil
Davidson, Arild Vange, Frode Eggen, Kyrre Laastad, Kristin Lian Berg. Dramaturg: Willy Walder.