Vadestedet
Aschehoug 2000

vinteroverrumplet
Aschehoug 2003
Fjordarbeid
Aschehoug 2007
Ene og Alene
Aschehoug 1990
annerledes enn is the title of a book of poetry by Norway's Arild Vange. It means "Otherwise Than" in English and, were you to buy a copy of it, you would find this album inside. As the book is in Norwegian, a limited number of cds are being made available separate from this volume. After all, what may be beyond our comprehension in print may sound most interesting in an abstract way in purely sonic form. Vange switches between English and Norwegian, throws in a line from Leonard Cohen along the way and develops a rhythm and form which works as sound poetry, even if you don't understand all of the words. Neil Davidson's subtle and understated accompaniments provide a very sympatico space for the poet's voice to flow and a context for meaningful sound beyond the literal meaning of words.
John Cavanagh, www.apexonline.com/melodybar

Arild Vanges nye diktsamling
annerledes enn er en bok hvor veltalenheten utfordres. (…) En ting er å ta den gode samtalen fra hverandre; det er noe annet å sette den sammen igjen på en måte som gjør den enda bedre. annerledes enn krever tålmodighet og vilje til å jobbe med poeten mellom lagene av betydning. Ta det som en utfordring!
Mathias R. Samuelsen, Adresseavisa

"Det dreier seg, når det gjelder
annerledes enn, om diktningens kraft til kontinuerlig å skape og omskape både seg selv og verden. (…) en velfungerende fremstilling av meningers buktende bevegelser gjennom språkets formuleringer og av forståelsens dansende flyktighet mellom mennesker, på tvers av mennesker, ved så å si å sette språket i dialog med seg selv. (…) annerledes enn (presenterer) en dyptpløyende probering av hva språk som sådan innebærer, av hva det vil eller kan si å være et menneske, blant andre mennesker."
Magnus Bøe Michelsen, Prosopopeia

"I Arild Vanges fjerde diktsamling møter man en forfatter i produktiv utveksling med omgivelsene. (...) Viljen til samarbeid viser seg òg i den nye bokas mange dialogiske former, for eksempel i vakre, selvpunkterende kjærlighetsdikt."
Tom Egil Hverven, Klassekampen
”Fjordarbeid er en av de diktbøkene som kommer til å bli stående som viktige fra dette tiåret.”
Fartein Horgar, Adresseavisen

”Jeg liker det uansett godt, spesielt fordi det er så mye jeg ikke skjønner i denne boken, uten at jeg mister interessen.”  
Kjetil Røed, Morgenbladet
”Elegante observasjoner. Vakre og varierte dikt framført med musikalitet og avstand.”
Helge Torvund, Dagbladet
”… Vanges samling har en utforskende styrke. Formmessig veksler Vange mellom setninger som nærmer seg kortprosaen og verselinjer med halvrim, han hentyder til billedkunstnere og komponister, samt at han lar spennet i samlingen bli løst forbundet gjennom billedbruken, og delvis gjennom tematikken. Symbolikken fascinerer fordi den er så foranderlig.”
Ingvild Alfheim, Morgenbladet
”En utfordring. (…).  På sitt beste er tekstene her en vellykket blanding av Georg Johannesen og Kjell Erik Vindtorn, om noe slikt er mulig å tenke seg.”
Lars Helge Nilsen, Bergens Tidende

”Det er verdt å hylle Aschehoug Forlag i Oslo fordi det våger å utgi litt sære og spesielle bøker.  (…) Er man vant til å lese realistiske romaner må man være parat til en voldsom omstilling, en fordomsfri velvillighet – hvis ikke setter man seg selv utenfor denne teksten.”
Hans Jørgen Høinæs, Tidsskriftet Janus, Danmark
arild vange: lyriker
forfatter
artist
oversetter
hjem
lenker
aktuelt
annerledes enn på tysk!!!

Arild Vange: anders als


Oversatt av Andrea Dobrowolski

Illustrasjoner  Josef Fürpaß

Verlag Edition Yara
Graz /Wien /Oaxaca / Barcelona


Anmeldereksemplar, kontakt og informasjon:  
Bernadette Schiefer, mobil 0650/ 4205116
www.edition-yara.at; office@edition-yara.at

Arild Vange:
anders als
oversatt av Andrea Dobrowolski,
illustrasjoner av Josef Fürpaß
Verlag Edition Yara
ISBN 978-3-9503202-3-7  
48 Seiten //  Pris: 12.00 Euro
Undulator er en lett redigert versjon av en bok som opprinnelig ble produsert som en del av den kunstneriske utsmykkingen av Time bibliotek og Nasjonalt Garborgsenter i Bryne, utført av Per Formo i 2011 - 2012. Offisiell åpning lørdag 6. oktober 2012.

Boken har blitt til gjennom et nært samarbeid mellom Per Formo og Arild Vange.

Bildene er digitale tegninger som har oppstått fra den samme geometriske konstruksjonen som er benyttet i hele utsmykkingen.

Tekstene er skrevet spesielt til denne boken.  Den er printet av Fagtrykk Trondheim AS, på 140 g Multioffset papir. Bokdesign: Per Formo.

For bestilling:
http://www.audiatur.no/bokhandel/bok/38392

Boken er til salgs på Tronsmo Oslo, Babel Trondheim og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum Trondheim. Den kan også bestilles fra arildvange@gmail.com eller performo@loqal.no. Pris NOK 280  inkl. porto.

Undulator: latin undulatus, fra undula (liten blølge), diminutiv av unda (bølge).
Undulator er en lett redigert versjon av en bok som opprinnelig ble produsert som en del av den kunstneriske utsmykkingen av Time bibliotek og Nasjonalt Garborgsenter i Bryne, utført av Per Formo i 2011 - 2012. Offisiell åpning lørdag 6. oktober 2012.

Boken har blitt til gjennom et nært samarbeid mellom Per Formo og Arild Vange.

Bildene er digitale tegninger som har oppstått fra den samme geometriske konstruksjonen som er benyttet i hele utsmykkingen.

Tekstene er skrevet spesielt til denne boken.  Den er printet av Fagtrykk Trondheim AS, på 140 g Multioffset papir. Bokdesign: Per Formo.

For bestilling:
http://www.audiatur.no/bokhandel/bok/38392

Boken er til salgs på Tronsmo Oslo, Babel Trondheim og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum Trondheim. Den kan også bestilles fra arildvange@gmail.com eller performo@loqal.no. Pris NOK 280  inkl. porto.

Undulator: latin undulatus, fra undula (liten blølge), diminutiv av unda (bølge).
Å dikte er å gjendikte. Denne boken er en respons på tekstene til den portugisiske dikteren Fernando Pessoa. Lyriker og gjendikter Arild Vange har tatt utgangspunkt i setninger og ord forfattet av Pessoas kjente heteronymer eller dikterpersonligheter. Slik er "Improvisasjon person" blitt en diktbok som går på tvers av den selvbiografiske tendensen i norsk litteratur: Den handler om og viser frem hva et dikterjeg kan være og romme - ikke et avgrenset jeg som vil fylle verden med seg selv, men et grenseløst jeg som vil fylle seg selv med verden. Vange framfører også diktene sammen med improvisasjonsgruppa DVELL. Altså enda en måte å undersøke hva som skjer i møtet mellom egne ord og andres videreføring av dem.

http://www.aschehoug.no/nettbutikk/aktuelle-boker%7C%7Cnye-boker%7C%7Cimprovisasjon-person.html

DVELL/improvisasjon person:
Arild Vange - stemme spor 1 - 17
Frode Eggen - stemme 1 - 4
Kyrre Laastad - perkusjon 1 - 4
Neil Davidson - gitar 1 – 17

Innspilt i Teaterhuset Avant Garden, Trondheim (DVELL 1-4) 27.11.12 og Trondheim kommunes forfatterbolig, Jesperstua (improvisasjopn person 1-13) 25.11. 2012.  © Davidson/Vange (improvisasjopn 1 - 13), DVELL (1 - 4)

Omslag: Per Formo
å
tenke
er like ubehagelig
som å gå i regnet pisker
vinden stikker jeg ønsker meg
ikke: meg du stryker handa over
lyset rusler gjennom gresset
ler lett later som om du
forstår hva jeg sier
ja jeg er ei
gammel
lerk
IMPROVISASJON PERSON som ebok
http://www.aschehoug.no/nettbutikk/aco-boker%7C%7Ce-boker%7C%7Cimprovisasjon-person-ebok.html

Lydspor med framføring av diktene kan høres på: http://grooveshark.com/playlist/ Arild+Vange+Improvisasjon+Person/84225069

DVELL er av Kulturrådet tildelt kr 220 000 til sceneversjonen av produksjonen "improvisasjon person" (Co-Produsent Teaterhuset Avant Garden).  I pressemeldingen fra Kulturrådet heter det bl.a. at tildelingen preges "av prosjekter som undersøker scenekunstens dramaturgiske og performative  muligheter. Prosjektene til Naja Lee Jensen, Spreafico/Eckly og DVELL kan trekkes fram. De er eksempler på kunstnere som interesserer seg for hvordan ulike typer materiale og formspråk kan skapes og anvendes i én produksjon. Slike prosjekter undersøker ulike måter scenekunstuttrykk kan kommunisere på, og har potensialet til å åpne nye retninger innenfor kunstarten."
Urpremiere på Teaterhuset Avant Garden 27. mars 2014.

Om "Improvisasjon person":

"Arild Vanges nye dikt er leikande, samstundes som dei angrip den sjølvbiografiske trenden i samtids- litteraturen. (...) Diktprosjektet til Vange er sjenerøst og prega av ein genuin vilje til å undersøkje og skape på ordas eigne premissar."
Sindre Ekrheim, Bergens Tidende

"«Improvisasjon person» er ei diktsamling som blir eit kunstverk gjennom å opna for ein refleksjon, eit spel kring det litterære kunstverket som fenomen. Ho er ei bok som gjer deg klokare i den grad ho får deg til å spela fram poeng du ikkje har sett før. Og ho står sjølv fram som klokare og klipskare di meir raffinert du føler deg når du interagerer med henne. De er herved utfordret!"
Hadle Oftedal Andersen, Klassekampen
RESPONSORIUM består av to lengre lyriske tekster ("What did you say" og "Rainer-Maria Nøtteskrike") som både responderer på hverandre og på en ytre virkelighet.

Den første teksten ble ikke minst til som et slags svar på forskjellige ny-musikk-konserter i Trondheim våren og sommeren 2013 med norske, engelske og amerikanske utøvere og komponister (takk til Michael Francis Duch).

Den andre teksten ble til da jeg besøkte Duino utenfor Trieste, slottet der tyske Rainer Maria Rilke skrev noen av sine berømte Duino-elegier. I denne teksten er det en nøtteskrike som snakker, Rainer-Maria Nøtteskrike, han/hun roper fra Rilkes tid til oss.
Responsorium, Aschehoug 3/2016. Omslag: Per Formo