BOTHO STRAUSS:
DETTE MINNET OM EN SOM BARE VAR EN DAG  PÅ BESØK
Aschehoug 1997
PETER HUCHEL:
DEN DAGEN JEG GÅR BORT
Aschehoug 1999
GEORG TRAKL:
DØDENS NÆRHET
Aschehoug 2002
FRANZ KAFKA:
AFORISMER
Gyldendal 2003
PETER WATERHOUSE:
MENNSK Oktober 2004
BRIGITTE OLESCHINSKI:
YOUR PASSPORT IST NOT GUILTY
Cappelen 2005
PETER WATERHOUSE:
BLOMSTER
Biblioteket Gasspedal 2005 (innb), 2006 (pocket)
Gyldendal 2005 (innb) 2006 (pocket)
FRANZ KAFKA:
DAGBØKER
1909-1923
Gyldendal 2008
YOKO TAWADA:
TALISMAN
FORVANDLINGER
Den grønne malen 2010
”Oversett mer Yoko!“
Ane Nydal, Morgenbladet

”Her er (…) en subtil og poetisk kulturanalyse som effektivt forteller om europeiske pussigheter. Er man opplært i konfrontasjoner, må man rett og slett spisse ørene for å fange opp slike alternative – og besnærende – former for kritikk.”
Ingunn Økland, Aftenposten

”(… når da teksten(e)e sprenger rammen for språket og gir totalt nye ordopplevelser, så er belønningen og varmen enda mer tilfredsstillende. Yoko Tawada er rett og slett en ordfryd å lese, og hun er en av de mest språksprelske forfatterne i vår tid.” – ”Jeg har lest boken Talisman forvandlinger av Yoko Tawada på norsk. (…) boken (…) har (…) en fremragende norsk språkdrakt.”
Jørgen Lorentzen, NFF-Bulletin – Morgenbladet
”… disse dagbøkene som nå er utgitt i sin helhet i en strålende utgave på norsk”
Fredrik Wandrup, Dagbladet

”Dagbøker (…) som nu er kommet på norsk i en meget fin oversættelse og med noter og et godt efterord av Arild Vange”
Mikkel Bruun Zangenberg, www.litlive.dk

Nominert til Kritikerprisen for beste oversettelse for året 2008. Juryens begrunnelse:
”Franz Kafka er en moderne klassiker, og dagbøkene, som nå er oversatt til norsk for første gang, bidrar til å komplettere Kafka-litteraturen på norsk. Dagbøkene blander litterære betraktninger og biografiske bekjennelser med eksistensielle grublerier knyttet til kjærlighetslivets irrganger og til den vanskelige balansegangen mellom arbeidet i forsikringsselskapet og forfattergjerningen. Men dagbøkene framstår kanskje aller helst som et verdifullt litterært skrivebordslaboratorium der estetiske betraktninger, lesefrukter, litterære utkast og skisser opptrer side ved side. Selv om Max Brod skriver at dagbokformen har en tendens til å vise en defekt barometrisk kurve fordi den oftest registrerer de eksistensielle nedturene, viser reisedagbøkene en livligere og mer humørfylt Kafka enn en er vant til. Arild Vange har oversatt de fragmentariske Dagbøker 1909-1923 til et ledig og troverdig norsk.”
Nominert til Preis der Stadt Münster für Europäische Poesie (sammen med Peter Waterhouse).

”… hvordan skal jeg formidle skjønnheten og tankerikdommen i dette assosiasjonsrike og provoserende diktet som taler med så mange vekslende stemmer, som ikke for noen pris vil la seg spikre fast, og som for sin ubestemmelighets skyld har vært min følgesvenn på utallige buss- og trikketurer gjennom Oslos elektrisk opplyste gater i vinter? (…) troverdig gjendiktet til norsk av poeten Arild Vange og utgitt av Biblioteket Gasspedal.”
Ingvild Burkey, Klassekampen
”Boka, som for øvrig er glitrende oversatt av Arild Vange, kan jeg anbefale på det varmeste.”
Morten Wintervold, Bladet Tromsø
”Arild Vanges oversettelse, som så langt jeg greier å se, er uovertruffen…”  
Ole Robert Sunde, Vagant 1/ 2006

Og sjølv om nokre av desse tekstane kan verta sprikande og absurde til det uuthaldelege, kan andre faktisk gje i alle fall denne lesaren ei lykkekjensle. Det skjer når Waterhouse lykkast i å bryta tinga så langt ned at verda og språket liksom oppstår på nytt …”
Helge Torvund, Dagbladet
”Maos lille røde for min generasjon kan med fordel bli Kafkas aforismer.”
Knut Ameln Hoem, Klassekampen

”Høstens beste nattbordsbok, full av skarpsindige og underfundige formuleringer fra forfatteren bak ’Prosessen’.”
Fredrik Wandrup, Dagbladet

”Den første norske oversettelsen av Kafkas aforismer er fylt med skakk-kjørte filosofiske eksperimenter, kjettersk teologi, litterære hypoteser og eksistensielle paradokser. En sterk bok som gnager på leserens erkjennelsesevne.”
Ingunn Økland, Aftenposten
”Vakrere dikt skal man lete lenge etter. Språklig musikalitet og gåtefull melankoli hos en av Tysklands mest sentrale diktere fra det forrige århundre. Vel verdt Arild Vanges nyoversettelse!
Sarah Selmer, Aftenposten

”Nå foreligger endelig en utførlig norsk oversettelse av Trakl på norsk, og Arild Vange har gjort en fremragende jobb.”
Peter Amdam, Natt og Dag

”Dødens nærhet er en samling av hans sterkeste og mest betydningsfulle dikt, mesterlig oversatt av Arild Vange.”
Hans Kristian Rustad, Oppland Arbeiderblad.
”At gjendiktningen til Vange på denne måten har greid å bevare vesentlige sider ved Huchels diktning, er det bare å ta av seg hatten for.”
Harald Erichsen, Nationen
”Boka er glimrende, et par steder nesten genialt gjendiktet til norsk av Arild Vange…”
Lasse Tømte, Kritikertorget NRK Radio P2
Gjendikter Arild Vange har måttet bruke alt han har av ordforståelse
og akustisk gehør for å få disse diktene satt over til norsk.
Diktafon lover at de funker.
NRK P2, 05.05.2012
Annelita Meinich

THOMAS KLING:
FLYDATANALYSE
Oktober 2011
arild vange: lyriker
forfatter
artist
oversetter
hjem
lenker
aktuelt
ANJA UTLER: BRINNA, Samlaget 2012 Gjendikta og med etterord av Arild Vange.

Der poeten har forskjøvet alminnelig tysk ordstilling, må oversetteren finne tilsvarende forstyrrelser på norsk – og Arild Vange lykkes med å omskape originalens toneart.

Carina Beddari/ Morgenbladet 15. februar 2013
ANJA UTLER: BRINNA
Samlaget 2012
PETER WATERHOUSE: KISELSTEINPLAN. FOR ET USYNLIG UNIVERSITET BeijingTrondheim 2015
Ny gjendiktning av Waterhouse fra Arild Vange, akkompagnert av Per Formos fotogrammer
PETER WATERHOUSE: (KRIG OG VERDEN) Bokvennen 2015
Nominert til Kritikerprisen for beste oversettelse 2015

Arild Vange: (Krig og verden) av Peter Waterhouse, Bokvennen (oversettelse fra tysk)

Juryens begrunnelse: Under lesningen av den sjangerløse boka (Krig og verden) kan man ta seg i å tenke de underligste tanker, og falle i staver over de mest dagligdagse av syn. Innenfor en enkel rammefortelling, om oppvekst og familieliv i den kalde krigens skygge, legger Waterhouses prosa stadig ut på overraskende vandringer, der det oppstår sammenhenger mellom all verdens uensartede fenomener. Å gjenskape denne språkgleden på norsk, må betegnes som en bragd: Bokas spørrende tenkning er intimt forbundet med de assosierende setningene, som stadig ledes til nye steder av lydlikheter og ordklang. Arild Vanges virke – som oversetter, introdusør, arrangør og kritiker – har over tid skapt betydningsfulle forbindelser mellom tysk og norsk litteratur, og viser hvilken bred aktivitet ordet «oversetter» kan vise til. (Krig og verden) er den foreløpige kronen på verket.
Solum Bokvennen Forlag gratulerer Arild Vange med  østerriksk pris for oversettelsen av Peter Waterhouse’ (Krig og verden)

Oversetter Arild Vange har denne uken blitt tildelt en østerriksk oversetterpris for sin oversettelse av Peter Waterhouse’ (Krig og verden). Det er Statsminister-kontoret i Østerrike som deler ut den årlige prisen på 2200 Euro for spesielt godt oversetterarbeid fra tysk.

Arild Vange har jobbet som oversetter i over 20 år og har oversatt fire av de fem Waterhouse-utgivelsene som hittil er tilgjengelig på norsk. (Krig og verden) er blant disse den absolutt mest omfattende oversettelsen – et verk som betegnes både som eksperimentelt og som et kunstnerisk språkprosjekt.

«Arild Vange må ha stått overfor en formidabel oppgave da han skulle overføre alle slags bokstavrim, bilder og ordspill til norsk», skrev Steinar Sivertsen i sin anmeldelse av (Krig og verden) i Stavanger Aftenblad tidligere i år. Tildelingen av denne oversetterprisen viser at Vange har lykkes med oppgaven.

Leif Høghaug, tidligere redaktør i Solum Bokvennen, vektlegger at det er ekstra gledelig å bli belønnet med en pris fra originalens hjemland.

– (Krig og verden) er en språklig krevende og eksperimentell bok, som oversetter må man investere mye, og eksperimentere også med det norske språket, sier Høghaug.

– Så klart det er hyggelig å få denne prisen, sier Arild Vange om tildelingen. Det er både en anerkjennelse for arbeidet man har lagt ned og en oppmuntring.

Vange har jobbet med oversettelsen i 10 år — like lenge som det tok Peter Waterhouse å skrive boken. Flere av de 20 tekstene boken består av, ble publisert i andre sammenhenger før de ble samlet.

– Den første teksten oversatte jeg i 2004, etter at jeg året før traff Peter Waterhouse i Trondheim under ÆÅ-festivalen. Da visste jeg ikke at den skulle bli en del av (Krig og verden), forteller Vange om begynnelsen på oversetterprosjektet.

Peter Waterhouse er en av Østerrikes mest betydningsfulle samtidsforfattere. Han studerte tysk, engelsk og filosofi i Wien og Los Angeles, og skrev doktorgradsavhandlingen sin om Paul Celans diktning. Han har skrevet et tjuetalls bøker, oversetter til tysk, og har mottatt en rekke priser for sitt arbeid, blant disse den høythengende østerrikske statsprisen, både som forfatter og oversetter.

– Waterhouse er en forfatter med særpreg. (Krig og verden) er en sjangeroverskridende blanding av essay, refleksjon, fortelling, dikt og dialog, som ikke finnes ellers i den norske eller tyske litteraturen, sier Vange, som i april 2016 deltar på et symposium i Wien, hvor åtte kjennere av (Krig og verden) samles for å diskutere boken.

– Det at det arrangeres et symposium om denne boken, viser hvor unik den er, poengterer Vange.

Solum Bokvennen Forlag gratulerer Vange med prisen.
Knut Hoem NRK Kulturhuset 14.12 2016: Summa summarum: Ethvert møblert hjem må ha denne boken. Ethvert møblert norsk hjem må også ha dagbøkene (FRANZ KAFKA: DAGBØKER 1909-1923 Gyldendal 2008) og må også ha aforismene (FRANZ KAFKA: AFORISMER Gyldendal 2003) og de finnes jo også her.

Programleder: Så det er nesten sånn pliktlesing dette her, det er noe vi virkelig bør få med oss.

Hoem: Ja jeg synes det er helt nødvendig. Og jeg er også glad og lykkelig over at Arild Vange, oversetteren, klarer å få det til å virke så enkelt å oversette fra tysk, (...) enkelt, nesten litt sånn selvutslettende usynlig bokmål, der det bare flyter avsted.

Knut Hoem NRK bok 15.12.2016: Oversetter Arild Vange har her funnet frem til et tindrende klart og ujålete bokmål, som på mange måter er Fosses motsetning; tindrende klart og nesten selvutslettende. Jeg glemmer at jeg leser Kafka på norsk.
Franz Kafka: Under byggingen av den kinesiske muren, Solum 2016
Peter Waterhouse: (Krig og verden), Bokvennen 2015