arild vange: lyriker
BOTHO STRAUSS: DETTE MINNET OM EN SOM BARE VAR EN DAG  PÅ BESØK Aschehoug 1997
PETER HUCHEL: DEN DAGEN JEG GÅR BORT Aschehoug 1999
GEORG TRAKL: DØDENS NÆRHET Aschehoug 2002
FRANZ KAFKA: AFORISMER Gyldendal 2003
PETER WATERHOUSE: MENNSK Oktober 2004
BRIGITTE OLESCHINSKI: YOUR PASSPORT IST NOT GUILTY Cappelen 2005
PETER WATERHOUSE: BLOMSTER Biblioteket Gasspedal 2005, 2006
Gyldendal 2005 (innb)
2006 (pocket)
FRANZ KAFKA: DAGBØKER 1909-1923 Gyldendal 2008
YOKO TAWADA: TALISMAN FORVANDLINGER Den grønne malen 2010
schriftsteller
artist
übersetzer
home
links
THOMAS KLING: FLYDATANALYSE Oktober 2011
ANJA UTLER: BRINNA Samlaget 2012
PETER WATERHOUSE: (KRIG OG VERDEN) Bokvennen 2015
PETER WATERHOUSE: KISELSTEINPLAN. FOR ET USYNLIG UNIVERSITET BeijingTrondheim 2015
FRANZ KAFKA: UNDER BYGGINGEN AV DEN KINESISKE MUREN, Solum 2016